Cartadis TDA3 chipkortläsare

tda3

Kortsystem för varuautomater

Genom att använda Cartadis TDA3 som betalsystem i dina automater, minskar
du problemen som har med mynthantering att göra: vandalism, insamling av
mynt, räkning av mynt ...
Cartadis TDA3 chipkort ger en hög grad av säkerhet till en låg kostnad.
Enheten är liten och den kan i de flesta fall monteras på maskinens front.
Installationen är enkel (5 borrhål) och ingenting behöver skäras ut i plåten.

Användning

Du kan ta betalt antingen i valuta eller i s.k. "klick". Vid köp debiteras varans
inställda pris från kortet.
Korten kan laddas på 4 olika sätt:
- med automatens myntmekanism om man har en sådan monterad,
- i laddningsstationen Cartadis CR3,
- direkt i Cartadis TDA3 av ansvarig person som har
behörighetskortet för dessa menyer i läsaren,
- genom laddning från en PC (tillbehör).
Tidsstyrda rabatter kan användas.
Cartadis TDA3 kan användas med beröringsfria kort eller nyckelringar av “mifare®” typ.
Tillbehör erfordras för detta.

Räkneverk

De inbyggda räkneverkens ställning kan överföras till ett chipkort,

Multifunktionalitet

Cartadis TDA3 kan tillsammans med annan utrustning ingå i ett system
där man hos kunden med ett enda kort kan kontrollera:
- varu- och dryckesautomater,
- kopieringsmaskiner,
- skrivare,
- ipassering och tidsregistrering,
- betalning i restauranger m.m.

Kompatibilitet och tekniska data
Cartadis TDA3 passar i de flesta maskiner som har en “executive“ eller “MDB” länk.
Standard :
. 1 IRDA infraröd link för överföring av data.
. 2 “executive” länkar (en till automaten, och en till myntmekanismen).
. 1 parallell länk inklusive 12V till en myntvalidator.
. 1 seriell länk till sedelläsare.
Tillbehör :
. modul för att kunna kombinera Cartadis chipkort och beröringsfria “Mifare®” kort.
Mått : L 140 mm - B 90 mm - H 38 mm.
Vikt : 0,25 kg.

Artikelnummer: 8310

Produktblad (pdf)

Tillbehör:
Art.nr: 8314 MDB-kabel
Art.nr: 8315 Skyddsplåt