logo-Gespage6450x146                 woman presenter 110x146 clr

Åtkomstkontroll

Åtkomstkontroll till kopiatorer och
skrivare med ett lösenord eller ett
kort, ger säkerhet och integritet,
och möjlighet att använda
print2me-funktionen.
mer...

Kvota & betalningar

För skolor och publika miljöer är
det en viktigt att kunna använda
kvota eller att betala per kopia.
Gespage möjliggör att flytta
kostnaden för utskrifter/kopior
från företaget/organisationen till
användarna.
mer...

Optimera skrivarmiljön

Pålitlig, exakt och dynamisk data
bidrar till att hålla skrivarmiljön
så optimal som möjligt.
mer...

Mobilt & moln

Den stora ökningen av
användandet av smarta telefoner
och surfplattor inom företag och
organisationer, gör det
nödvändigt att kunna skriva ut
även från dessa.
mer...

Innovativ arkitektur

Gespage baseras på en helt ny
arkitektur som fungerar väl både i
miljöer med många servrar och
de som enbart bygger på en
ensam server.
mer...

Miljö

Gespage bidrar aktivt för att
minska miljöpåverkan genom att
redovisa hur mycket man sparar
in på CO2 och hur många träd
som sparas.
mer...