Gespage Print

skrivarewoman presenter 110x146 clr

Gespage Print är en lösning för uppföljning och utveckling av en utskriftspolicy.

Den här versionen har samma gränssnitt som Gespage men stödjer inte autentisering av användare vid multifunktionsmaskiner. Därför stöds inte kvota för kopiering, säkra utskrifter, print@me m.m. som har med autentisering att göra.

Tabellen nedanför visar möjligheter och skillnader mellan Gespage och Gespage Print.

Funktion

Gespage

Gespage Print

 Kontering av utskrifter per användare Ja Ja
 Kontering av kopior per användare Ja Nej
 Övervakning av räkneverk Ja Ja
 Obegränsat antal servrar Ja Ja
 Obergränsat antal användare Ja Ja
 Licensiering per fysisk skrivare Ja Ja
 Hantering av utskriftsregler Ja Ja
 Rapporter Ja Ja
 Meddelanden via popup och e-post  Ja Ja 
 Kvota per användare/grupp/projekt  Ja  Ja (endast utskrifter)
 Autentisering på MFP  Ja  Nej
 Säkra utskrifter/utskrifter på begäran  Ja  Nej
 eTerminaler/terminaler/kortläsare Ja  Nej
 Gespage mobile option  Ja  Nej
 Gespage webbetalning option  Ja  Nej
 Gespage Remote option  Ja  Ja
 60 dagars gratis provversion  Ja  Ja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De senaste artiklarna om Gespage