Miljö

 Miljöpåverkan / Hållbar Utveckling

Att medverka till en bättre miljö bör inte stanna vid att bara räkna ut antalet träd som behöver sparas in för att få kalla sig miljövänlig. Det gäller också att kunna få fram underlag för att vidta åtgärder för att minska elförbrukningen i sin utskriftsmiljö, vilket leder till minskat utsläpp av koldioxid.
Gespage bidrar också med möjlighet till ytterligare miljövinster genom att låta personalen ta del av organisationens miljöpåverkan. Det har oftast en positiv effekt att se vilka besparingar man har gjort genom att bli mer miljömedveten.  

Vid optimering av en utskriftsmiljö med kopiatorer och skrivare tar Gespage 6 även hänsyn till parametrar som påverkar miljön.

 

Hur bidrar Gespage till en bättre miljö?

Målet är dubbelt:

  1. Minska elförbrukningen och på så vis minska koldioxidutsläppen. Att minska organisationens miljöpåverkan är bara en liten del av besparingarna som Gespage kan hjälpa till med. 
  2. Genom att presentera relevanta data som ökar medvetenheten om vikten av att ta ett miljöansvar, motiveras personalen till ett miljömässigt positivt förhållningssätt som går bortom enbart ekonomiska hänsyn.

Att agera för miljön innebär bl.a. att optimera utskriftsmiljön och att ha kontroll över energiförbrukningen. Med Print@Me funktionen aktiverad förblir utskrifter låsta på Gespageservern tills användarna frigör dem, utskrifter som inte har frigjorts inom en bestämd tidsperiod kan automatiskt raderas från servern.

Gespage håller koll på kostnaden för ett utskriftsjobb, i och med detta kan Gespage hålla reda på vilka besparingar som görs på dokument som inte skrivs ut.

Gespage känner även till mängden el som behövs för att producera en A4 och tar in det i beräkningarna för förbrukad energi. 

besparingar 

Miljöpåverkan

Skapad CO2 (kg) 10,33 Undvikit CO2 (kg) 5,54
Förbrukade träd
0,08 Sparade träd
0,04