Kvota & betalningar

kvotaGespage har funktioner för att hantera kvota och betalning för utskrifter och kopior

datasal webb

Kopior och utskrifter kan betalas på något av följande sätt:

Kvotafunktionen  ger användaren eller avdelningen ett antal sidor som kan användas för utskrifter eller kopiering. När den angivna kvotan är slut, kan inte användaren eller avdelningen göra fler utskrifter eller kopior förrän kontot har blivit påfyllt igen.

Förbetalningsfunktionen möjliggör för användare att sätta in pengar på sitt konto (värdet kan vara i kronor eller annan valuta). Köpet kan utföras med hjälp av en lokal administratör eller via en webbplattform där man kan betala med sitt bankkort, banköverföring och liknande. Värdet kan sedan användas för betalning av kopior och utskrifter.

Betalkortfunktionen möjliggör att användaren kan betala sina kopior och utskrifter med sin elektroniska plånbok som t. ex. Cartadis betalkort.

En lösning som passar skolor och universitet

  • Gespage möjliggör realtidsövervakning av budget, med eller utan kvota.
  • All data kan exporteras till Excel. Inställning av gränser (antal sidor, svart/vitt, färg) per profil.
  • Spårning av användare, tjänst, avdelning, klass eller projekt.
  • Ett idealiskt verktyg för att hantera lärare som undervisar i flera olika ämnen. Det finns möjlighet att ställa in begränsade och obegränsade konton.
  • En investering som lönar sig då den minskar utgifterna för kopiering och utskrifter.
  • Spårning och analys av maskiner i utskriftsmiljön för att kunna skriva ut så billigt som möjligt efter dina behov, eller ta bort dåliga eller onödiga skrivare/MFP.
  • Minskade utskriftsvolymer ger mindre miljöpåverkan genom att det går åt mindre papper, ström, toner etc.

web-payment Webbetalningsmodul

Gör det möjligt att ladda sitt Gespagekonto med sitt bankkort via en säker betalningssida.