Hantera dokument

svalaOptimering & dokumentflöden

För att optimera utskriftsmiljön kan man använda regelbaserad omdirigering av utskrifter. Med omdirigering menas att utskriften skickas vidare från en förbestämd skrivare till en annan beroende på vilka filter och regler som finns uppsatta.

Gespage har en specifik funktion "Kompatibilitet" som består av en associeringstabell där administratören på ett enkelt sätt kan konfigurera vilka skrivare som är kompatibla med varandra. För varje skrivare som finns på printservern definierar administratören vilka skrivare som är kompatibla med varandra. Skrivare som är kompatibla med varandra konfigureras med samma utskriftsdrivrutin som t ex. PCL6 eller PostScript, en fil som blivit processad med en drivrutin för PCL kan inte skrivas ut på en skrivare som använder sig av en drivrutin för PostScript, detsamma gäller omvänt. 

Print@me

Kompabilitets- och omdirigeringsfunktionen är användbar då man sätter upp en utskriftspolicy för att minska kostnaderna för utskrifter. Funktionen ger även användarna mer flexibilitet och ökar produktiviteten då de inte behöver stå och vänta på sina utskrifter vid en specifik skrivare. Det finns två kategorier omdirigeringsregler, fasta och skript. En omdirigering består av två delar:

Filter och regler

Filter fungerar som utlösare och regler är åtgärden för det utlösande filtret. Ett exempel är om ett dokument består av mer än 99 sidor, så kan ett filter utlösa regeln att skicka dokumentet vidare till en skrivare med högre utskriftshastighet.

Ett skript kan definiera mer komplexa filter och åtgärder genom att utvärdera flera olika villkor som t ex. vid olika tidpunkter skall utskrifter av en viss typ skickas till en specifik skrivare.

Regler

Meddelanderutor

Gespage har meddelanderutor/popup-fönster som informerar användaren om olika händelser t ex. om ett filter utlöser en regel som gör att dokument omdirigeras osv. Meddelanderutorna kan innehålla enbart information eller också användas så att användaren måste godkänna för att skicka utskriften.

Popupfönster