Hantera användare

 users

Gespage kan synkronisera användare med LDAP/Active Directory. Om företaget eller organisationen inte har en LDAP/AD katalogtjänst att synkronisera med så kan man skapa användare lokalt i Gespage. Gespage kan hantera konton från 10 katalogtjänster samtidigt, plus lokala konton som skapats i Gespage.

Gespage erbjuder flera sätt att hantera användare. För att få fram statistik kan man dela in användare i grupper, avdelningar och projekt.

Administratörer, eller användare med rätt behörighet, kan skapa projekt för att knyta utskriftskostnader till. Man kan även dela projekt med andra användare.

access  Åtkomsträttigheter

För att effektivisera produktiviteten använder Gespage användargrupper för att hantera åtkomsträttigheter till skrivare. Åtkomsträttigheterna reglerar vem som har tillgång till en viss skrivare samt vad man kan göra, t ex. endast skriva ut i svart/vitt etc. Användargrupper kan importeras från Windows® säkerhetsgrupper. Åtkomsträttigheter