Åtkomstkontroll & terminaler

cpad

För att kunna hantera en utskriftsmiljö mer effektivt, särskilt då det kommer till integritet och säkerhet, är verifiering av användaren före varje åtgärd på skrivaren/MFP en viktig faktor att ta hänsyn till.

Gespage har möjligheten att låsa funktioner i en skrivare/MFP, antingen via en extern terminal eller via en inbäddad mjukvaruterminal direkt i skrivaren/MFP. 

Innan t ex. kopieringsfunktionen kan användas måste användaren identifiera sig. Detta gör att man kan tilldela en projektkod till en användare eller tjänst för att skapa statistikrapporter. De autentiseringslägen som är möjliga är:

Dokument som skickas till en skrivare finns i Gespage servern till dess att användaren har autentiserat sig på något av ovan nämnda sätt. Efter autentiseringen frigörs utskrifterna till skrivaren.

Åtkomstkontroll och projekthantering kan skötas med en terminal, t.ex. Cartadis cPad.
cPad är ansluten till kopiatorn/MFP och till nätverket. Den låser åtkomsten till kopiatorn/MFP så användaren måste autentisera sig att få tillgång till maskinen. Efter autentiseringen får användaren upp en lista över sina väntande utskrifter och kan välja att skriva ut en, flera eller samtliga utskrifter.

 

Terminaler till MFP eller skrivare:

Gespage utskriftslösning i kombination med terminaler från Cartadis gör det möjligt att kombinera skrivare och MFP från olika tillverkare utan att få kompatibilitetsproblem.

Terminaler speciellt anpassade till Gespage:

 Eterminaux

eTerminal för multifunktionsmaskiner: Med eTerminal menas en terminal som är inbäddad i maskinens display. Gespage använder teknologi som möjliggör användandet av den inbyggda displayen i MFP:n. I displayen kan användaren välja de dokument som man vill skriva ut, mata in projektkoder för utskrifter, se kvarvarande kvot m.m.

Vi har för närvarande eTerminaler till följande märken:

Cpad cPad : En terminal med 7 tums pekskärm som kan anslutas till de flesta MFP på marknaden. Tillsammans med RFID kortläsaren Cartadis TCM3, förenklas användandet av MFP och ökar produktiviteten.
TCMIRS TCMIRS : TCMIRS terminalen är speciellt anpassad för att sköta betalningar för kopiering och utskrifter med Cartadis magnetkort. Kortterminalen är försedd med ett nätverksinterface, CMI. Magnetkorten fyller två funktioner, autentisering av användaren samt betalning.
DRC10

DRC10 : DRC10 gör det möjligt för användare att ladda sitt Gespagekonto med kontanter. Genom att identifiera sig med sitt Cartadis kort eller genom att skriva in sitt lösenord och sedan stoppa in sedlar eller mynt i automaten, laddas användarens Gespagekonto som sedan kan användas för att kopiera och göra utskrifter.

 Tcnet3

TCM3: Kortläsare för autentisering (kan användas till cPad, CMI och inbäddade terminaler

Mifare® och 125 khz utförande