Innovativ arkitektur

 kuggar

 Konfiguration för ett system med en printserver som skall kontrolleras:

Gespage mjukvara är indelad i två huvudsakliga Windowstjänster:

 • Gespage servertjänster : Hanterar utskriftslogiken, användarkonton, webbgränssnitt, kommunikationen med Cartadis terminaler samt kommunikationen med Windows agenten för Gespage.
 • Gespage Windows Agent (GWA) Tjänster: Hanterar Windows utskriftsköer.

Arkitektur

En Gespagekonfiguration som endast kontrollerar en printserver installeras generellt på själva printservern, det vill säga både Gespage Server Tjänster och Gespage Windows Agent(GWA) kommer att finnas på printservern.

Konfiguration för ett system med flera printservrar som skall kontrolleras:

En Gespagekonfiguration som kontrollerar flera printservrar sprids ut på alla servrarna:

 • Gespage servertjänster: Installeras på en printserver eller på en dedikerad server som inte är en printserver.
 • Gespage Windows Agent (GWA): Installeras på samtliga printservrar/klienter.

  Gespagetjänsten som bara är installerad på en server kontrollerar samtliga GWA i systemet.

Arkitektur

hjarnaTekniska fördelar

Att installera en huvudserver med en central placering och sedan installera GWA agenter på samtliga skrivarservrar (lokala eller globala), medför en stor fördel. Utskrifter som skickas till GWA agenterna fortsätter att processas och spoolas lokalt. Utskrifterna (spoolfilen) skickas således inte vidare till huvudservern. Det innebär att man reducerar nätverkstrafiken betydligt och att systemet blir säkrare. Teknologin medför även att lokala skrivare kan hanteras. Med lokala skrivare menas skrivare som inte är kopplade till nätverket utan bara är kopplade till en klientdator, via t ex. USB.

Licensavgifterna för Gespage påverkas således inte av hur många skrivarservrar som är installerade eller antalet användare i systemet, utan är baserat på antalet skrivare.

Arkitektur

 • En huvudserver och lokala agenter (GWA)
 • Spoolfilerna stannar kvar på den lokala utskriftsservern
 • Minskar nätverkstrafiken
 • Behövs bara en licens för huvudservern
 • De lokala GWA-agenterna är gratis

diagramEkonomiska fördelar

Konceptet med en huvudserver som jobbar mot sekundära agenter medför att den enda kostnaden är för huvudservern. GWA agenterna som installeras på alla printservrar i systemet kostar inget oavsett antal.

Licensmodellen baseras på antalet skrivare och inte per printserver eller antalet användare. Ett stort antal komponenter utspridda över ett antal servrar kan hanteras och kontrolleras trots att man bara har en licens. En stor fördel med tanke på andra system som finns tillgängliga på marknaden.

Oavsett om det är en stor komplex installation med hundratals skrivare, eller om det är en liten med två eller tre skrivare, gör flexibiliteten i licensmodellen att den passar för de flesta ändamål eftersom priset baseras på antalet skrivare.