Allmänt

 

skrivare Vad är Gespage?

Gespage är en lösning vars syfte är att kontrollera och administrera användandet av er utskriftsmiljö, vare sig det är skrivare (nätverk eller lokala), kopiatorer, eller multifunktionsmaskiner (MFP). Gespage installeras på en Windows printserver, dvs. en server som har hand om och delar ut utskriftsköer i nätverket. Webbarkitekturen i Gespage gör det möjligt för administratörer att komma åt och sköta systemet direkt i en webbläsare.

Gespage i korthet

 • Möjlighet att spåra dokument per användare, skrivare, antal sidor, pris, utskriftsdatum, projektkod.
 • Administration av kvota på användar-, avdelning- och projektnivå. Gespage användarkonton kan synkroniseras mot LDAP eller Active directory.
 • Prishantering, förslag på omdirigering till en mer ekonomisk skrivare.
 • Hantering av projekt eller jobbkod.
 • Larm och varningsmeddelanden via e-post samt automatisk sändning av rapporter via e-post.
 • « Windows Popup » som öppnas automatiskt efter att användaren skickat iväg ett dokument för utskrift. Fönstret innehåller information och/eller begär information från användaren t.ex:
  • Pris för utskriften
  • Förslag på omdirigering till en mer ekonomisk skrivare
  • Begäran av projekt eller jobbkod.

Kompatibilitet

Gespage är kompatibel med alla märken av kopiatorer och skrivare vilket gör det möjligt att ha flera olika märken och modeller samtidigt i sin skrivarmiljö.

hjarnaVad som gör skillnad!

En Gespage huvudserver, sekundära agenter (Gespage Windows Agent eller GWA). I en organisation med flera printservrar, eller som finns på flera platser, spoolas och processas dokumenten på de lokala agenterna, vilket leder till:

 • Säkerhet: Dokumenten blir kvar på den lokala servern och skickas inte runt i organisationens nätverk.
 • Nätverkstrafik: I organisationer med många användare minskas nätverkstrafiken väsentligt, vilket frigör värdefull bandbredd.
 • Spara licenskostnader: Licens behövs endast till huvudservern, GWA är gratis och kan användas i obegränsat antal.
 • Kontroll av lokala skrivare: GWA-arkitekturen gör det även möjligt att hantera lokala skrivare genom att installera en agent på varje klient. Det medför möjlighet att dirigera om dokument från en lokal skrivare till en nätverksansluten skrivare/MFP.

kuggarGespage funktioner

 • Webbaserat gränssnitt skyddat genom inloggning med rollbaserade åtkomsträttigheter.
 • Kontrollera användarnas åtkomst till viss utrustning genom användargrupper, synkroniserade med Active Directory och associerade åtkomsträttigheter.
 • Hantering av kvota för användare, avdelningar och projekt.
 • Konton, grupper och avdelningar i Gespage kan synkroniseras med LDAP eller Active Directory.
 • Hantera utskriftskostnad per skrivare.
 • Hantera användarnas kvota.
 • Hantera betalning av kopior och utskrifter.
 • Integrerad hantering av icke nätverksanslutna kopiatorer (genom att använda Cartadis olika terminaler).
 • Integration av flera printservrar med en och samma Gespage server.
 • Sammanställning av data från flera skrivarservrar.
 • Spårning av dokument som raderats via popup, legat för länge i utskriftskön, eller raderats manuellt i en terminal, för att kunna redovisa faktiska besparingar.
 • RFID kort kan användas för att identifiera användare vid skrivare/MFP för säkra utskrifter.
 • Hantera regler för omdirigering av dokument till den mest ekonomiska skrivaren/MFP.
 • Generera detaljerad statistik över utskriftsvolymer och kostnader till PDF och XLS-filer: per skrivare, per användare, per avdelning eller per projekt