Administrera

Skapa dig en överblick över din utskriftsmiljö

När du har loggat in som administratör i Gespage möts du av "The Dashboard".

Här får du en snabb överblick av de olika delarna i systemet. Du kan själv konfigurera vad du vill se, och hur.

 dashboard crop

Kostnadskontroll 

Att hantera och administrera en utskriftsmiljö i ett företag eller en organisation är inte bara en fråga om kostnader. Det handlar även om att leverera en lösning som klarar aktuella utskriftsvolymer, är enkel att använda, och som motsvarar användarnas förväntningar.
För att hantera de olika delarna krävs en stor mängd data som endast en effektiv mjukvara klarar av att analysera och hantera på rätt sätt.

Gespage har fyra grundfunktioner för att kontrollera och analysera all data i systemet.


matare  Volymmätning för kopiering/utskrifter/skanning/fax

Gespage ger full överblick av volymer för kopiering, utskrifter och skanning i både svart/vitt och färg. All data i dokumentflödet som skapas av användarna sparas och kan analyseras för att optimera utskriftsmiljön.

Beräkna kostnaden 

Det finns möjlighet att ställa in kostnaden för kopior/utskrifter beroende av storlek, färg eller svart/vit. Kostnaderna används sedan som bas för beräkningen av totalkostnaden. Kostnaden för plotterutskrifter kan sättas per m2.

prisprofil

Mätning av förbrukningsmaterial

Gespage hämtar information från skrivaren/MFP via SNMP protokollet om hur mycket toner som finns kvar och visar detta i procent i Gespage. Man kan också få information om pappersnivåer i magasinen och vissa räkneverks aktuella ställning m.m.

Maskinstatus

Hantera fel och varningar från skrivare/MFP

Gespage kan automatisera uppgifter som att t.ex. skicka rapporter till ansvarig personal med statistik, felmeddelanden m.m. där ansvarig person får ett e-postmeddelande med information om incidenten.

uppgift

Alla dessa data analyseras för att kunna generera tillförlitliga rapporter på volymer för varje skrivare/MFP samt hur det har sett ut över en bestämd tidsperiod. Syftet är inte längre att bara räkna, utan även att prognostisera utgifter, kostnader och behov.