Cartadis CM4000 myntsystem

web cm4000

Princip

Cartadis CM4000 är ett myntopererat betalsystem för kopieringsmaskiner.
CM4000 ansluts till kopieringsmaskinen och användaren måste sedan lägga i
mynt för att kunna kopiera. CM4000 är flexibel:

• Accepterar 8 olika myntstorlekar
• Tillåter rabatterade priser i 2 nivåer
• Har nyckel för ”gratiskopior ” till personalen
• Passar till nästan alla modeller av kopieringsmaskiner
• RS232 skrivarinterface för utskrift av försäljningsstatistik
• Klarar 4 format A4/A3/svartvitt/färg (OBS!Endast vissa maskiner)

Funktion

När man lägger i mynt visar displayen det sammanlagda myntvärdet, och antalet
tillgängliga kopior. Man kopierar sedan på vanligt sätt, och behöver inte stoppa i
mynt mellan varje kopia. Displayen uppdateras vartefter man kopierar.

Prisinställning och statistik

CM4000 har programmeringsknappar för inställning av priser på olika kopieformat,
och om man så vill, rabatter för den som gör många kopior vid samma tillfälle. Med
hjälp av programmeringsknapparna kan man få fram följande uppgifter på displayen
(eller på skrivare, som finns som tillbehör):
Sammanlagd omsättning, antalet tagna kopior/format och aktuella försäljningspriser.

Tillbehör

Som tillbehör finns ett låsbart lock, med skakskydd, till kassalådan i CM4000. Den
som har till uppgift att hämta mynten, kan då byta ut kassalådan mot en annan, utan
att ha tillgång till mynten.
CM4000 kan i vissa fall monteras på kopieringsmaskinen eller dess underskåp. Den
kan också skruvas fast på väggen. Om detta inte är lämpligt finns, som tillbehör, en
piedestal på vilken man kan montera CM4000. Man kan då på ett stadigt sätt, och på
lagom höjd, placera CM4000 på önskat ställe vid kopiatorn.

Tekniska data
Myntacceptans:
(Sept 2017)
1:-, 2:-, 5:-, 10:-
Matningsspänning nätadapter 220 V
Mått 280x380x100 mm (BxHxD)
Vikt 7,5 kg (tom)

Artikelnummer: 1710

Produktblad (pdf)


Tillbehör:
Art.nr: 1714 Piedestal
Art.nr: 1715 Extra myntlåda
Art.nr: 1716 Låsbart lock med skakskydd