Flexibla betalsystem med kort och mynt

sub_kopiering

Cartadis betalsystem

Cartadis betalsystem är utvecklat för att man skall kunna kostnadsfördela och
ta betalt för kopior och utskrifter. Det kan ske på olika sätt, allt från att man
ansluter en enskild kortläsare till en kopieringsmaskin med ett fåtal användare,
till att man skapar system som handhar betalning för kopior och utskrifter för
tusentals användare och hundratals maskiner. Man kan använda lokala betalkort eller betala
mot konto. Systemet innehåller kortläsare som hanterar magnetkort, smarta kort
och beröringsfria smarta kort s.k. Mifare®kort. I många fall kan man kombinera
betalkorten med funktioner för t.ex. inpassering, ID och bibliotekskort. Vi har också
terminaler för att kunna logga in mot ett konto med koder istället för kort.

I system där man vill kunna logga, kostnadsfördela eller ta betalt för utskrifter i
nätverk har vi serverlösningar som hanterar detta och där klientmiljöerna kan vara
Windows, MAC, Unix, Linux etc. Vi täcker de flesta behov.

Kortsystemen används sedan många år inom utbildningssektorn, i grundskolor,
gymnasier, folkhögskolor, universitet och högskolor. Korten kan säljas och laddas
upp i en mynt- och sedelopererad automat, vilket medför en minimal administration.
Användaren laddar upp sitt kort med valfritt belopp och använder sedan kortet för
att betala för utskrifter och kopior. Vill man inte använda kort som betalmedel finns
det möjlighet att använda sig av Gespage, en komplett serverlösning, där varje
användare har ett konto på servern. Inloggning kan ske med kod eller kort,
autentisering kan ske mot Active Directory eller annan LDAP katalogtjänst. Det
finns stöd för kontantlös uppladdning av kontona med bankkort, kreditkort eller
direkt banköverföring. Mer information om Gespage finns här.

Cartadis myntsystem för betalning av kopior används ofta där man har liten
verksamhet och kunder som tar enstaka kopior.

Cartadis kortläsare för varuautomater och kaffemaskiner använder samma typ
av kort som systemet för utskrifter och kopiering, vilket gör att man kan kombinera
dessa system så att korten kan användas för betalning av både utskrifter, kopior,
kaffe och andra varor.

För mer detaljerad information om de olika produkterna kan du klicka på
länkarna i menyn till höger.

Om du vill ha ytterligare information eller vill "bolla" idéer, kontakta oss !